Aktuellt kursprogram

Välkommen till vårt öppna kursprogram 2016! Vill du få löpande inbjudningar, kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev här intill.

Grundkurser
Datum Innehåll Ort
8/9 Grundkurs om NPF, fulltecknad Stockholm
6/10 Grundkurs om NPF Eskilstuna
12/10 Grundkurs om NPF Malmö
18/10 Grundkurs om NPF Linköping
10/11 Grundkurs om NPF Göteborg
29/11 Grundkurs om NPF Gävle
Fördjupningskurser
Datum Innehåll Ort
15/11 Fördjupningskurs om NPF  Stockholm
7/12 Fördjupningskurs om NPF Göteborg
Temadagar
Datum Innehåll Ort
14/9 Temadag Unga vuxna med ADHD och autismspektrumtillstånd, fulltecknad Sollentuna
29/9 Temadag Tjejer med NPF, fulltecknad Stockholm
27/10 Temadag Barn med NPF, fulltecknad Stockholm
Utbildningar
Datum Innehåll Ort
22/9 Utbildning om lösningsfokuserat förhållningssätt och NPF, fulltecknad Stockholm
11/10 Utbildning Första hjälpen till psykisk hälsa, vuxna (2 dagar) Stockholm
19/10 Utbildning om lösningsfokuserat förhållningssätt och NPF Göteborg
1/12 Utbildning Första hjälpen till psykisk hälsa, unga (2 dagar) fulltecknad! Stockholm
Konferens
Datum Innehåll Ort
21/11 Kreativitet, ADHD och psykisk sjukdom/ohälsa Stockholm