Aktuellt kursprogram

Välkommen till vårt aktuella kursprogram hösten 2016! Längre ned på sidan finns kursprogrammet för våren 2017. Vill du få löpande inbjudningar, kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev här intill.

Grundkurs
Datum Innehåll Ort
29/11 Grundkurs om NPF Gävle
Fördjupningskurs
Datum Innehåll Ort
7/12 Fördjupningskurs om NPF Göteborg
Utbildning
Datum Innehåll Ort
1/12 Utbildning Första hjälpen till psykisk hälsa, unga (2 dagar), fulltecknad Stockholm

Välkommen till kursprogrammet våren 2017! 

Datum Innehåll Ort
2/2 Temadag Tjejer med NPF Stockholm
9/2 Grundkurs om NPF Stockholm
16/2 Temadag om autismspektrumtillstånd (ASD) Stockholm
22/2 Temadag om ADHD Stockholm
9/3 Fördjupning om NPF Linköping
7+21/3 Första hjälpen till psykisk hälsa, vuxna (2-dagarsutbildning) Johanneshov
14+28/3 Första hjälpen till psykisk hälsa, unga (2-dagarsutbildning) Johanneshov
16/3 Temadag om NPF och anhörigstöd Stockholm
23/3 Temadag NPF i grundskolan Stockholm
29/3 Temadag Barn med NPF Stockholm
4/4 Grundkurs om NPF Östersund
5/4 Lösningsfokuserat förhållningssätt och NPF Stockholm
20/4 Fördjupning om NPF Malmö
26/4 Grundkurs om NPF Karlstad
3/5 Fördjupning om NPF Stockholm
9/5 Lösningsfokuserat förhållningssätt och NPF Malmö
17/5 Temadag ADHD på jobbet
”Hur personer med ADHD kan bidra till en bättre arbetsplats”
Stockholm