Mål
Målsättningen med dagen är att ge kunskap, stöd och inspiration till personal som möter anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Målgrupp
Dagen vänder sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom vården samt pedagogisk personal och ledare inom skolan. Alla andra intresserade är välkomna.

Ur innehållet

  • Vad ingår i begreppet NPF – definitioner och kännetecken av de mest vanliga diagnoserna som ADHD, autismspektrumtillstånd m.fl.
  • Vilka lagar och regler finns inom området anhörigstöd
  • Praktiska exempel ur vardagslivet för en anhörig
  • Bemötande av anhöriga
  • Kommunikation med anhöriga
  • Praktiska tips och råd
  • Att möta föräldrar, syskon
  • Barn som anhörig

Föreläsare

Jenny Kindgren – Jenny har en kandidatexamen i beteendevetenskap och har även studerat handikappvetenskap och samtalsmetodik. Hon har erfarenhet från metodutveckling och processledning och arbetar nu som anhörigkonsulent i Motala kommun. Hon har tidigare arbetat som ansvarig för anhörigfrågorna på Riksförbundet Attention och har också arbetat som boendepedagog och coach för NPF målgruppen. Jenny är även själv anhörig vilket ger ytterligare ett perspektiv utöver faktakunskap.

Under dagen varvas föreläsningar med film, praktiska exempel och möjligheter till att själva prova på olika metoder.

Dagen görs i samarbete med Attention Stockholm.

Datum och plats
Torsdagen den 16 mars 2016 klockan 09.30-16.00. Start 09.00 med kaffe och smörgås. Adress är Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.

Pris
Ordinarie pris: 2369 kr inkl. moms (1895 exkl. moms). Medlem i Riksförbundet Attention: 1658 kr inkl. moms (1326 exkl. moms). Stödorganisationer: 1 person till medlemspris.

Erbjudande: 3 eller fler ordinarie betalande, 15% rabatt (för att rabatten ska gälla, måste bokningen för samtliga deltagare göras på samma anmälningsformulär och ha samma faktureringsadress).

I avgiften ingår dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 9 mars och därefter är anmälande bindande. Observera att antalet platser är begränsat.

Anmälningsformulär