Tjejer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) möter ofta speciella svårigheter. De är vanligen mindre utåtagerande än killar och är därför svårare att upptäcka. De har oftare mer problem med uppmärksamhet och koncentration och det ställs högre krav på anpassningsförmåga och social kompetens från omgivningen. Som föreläsare på den här dagen har vi glädjen att även denna gång kunna presentera Svenny Kopp, som är en av landets mest framstående specialister och forskare inom området tjejer och NPF.

Mål och målgrupp
Målsättningen för dagen är att belysa situationen för tjejer med NPF-diagnoser. Dagen vänder sig i första hand till dig som möter tjejer med NPF i ditt arbete. Alla andra intresserade är välkomna.

Från tidigare kursdeltagare:
”Många nya kunskaper jag tar med till mitt arbete”
”Otroligt kunnig och lättlyssnad föreläsare!”

Ur innehållet

  • NPF-diagnoserna ur ett genusperspektiv
  • Forskning tjejer/killar
  • Skillnader/likheter tjejer/killar med NPF
  • Kommunikation och socialt samspel
  • Problem med diagnoserna för tjejer
  • Samsjuklighet
  • Hur kan man upptäcka, hjälpa och stödja

Föreläsare
Svenny Kopp
, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, med. dr, tidigare överläkare på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), på avdelningen för barnneuropsykiatri (BNK) på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Yrkesverksam som vuxenpsykiater för adhd + autism. Forskar på en uppföljningsstudie på det tidigare Flickprojektet på Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet fr.o.m. 2015.

Dagen görs i samarbete med Attention Stockholm.

Datum, tid och plats
Torsdagen 2 februari 2017 kl. 09.30-16.00. Start klockan 09.00 med registrering, fika och smörgås. Adress är ABF-huset, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm.

Pris
Ordinarie pris: 2369 kr inkl. moms (1895 exkl. moms). Medlem i Riksförbundet Attention: 1658 kr inkl. moms (1326 exkl. moms). Stödorganisationer: 1 person till medlemspris.

Erbjudande: 3 eller fler ordinarie betalande, 15% rabatt. (för att rabatten ska gälla, måste bokningen för samtliga deltagare göras på samma anmälningsformulär och ha samma faktureringsadress).

I avgiften ingår dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 19 januari och därefter är anmälande bindande. Observera att antalet platser är begränsat.

Anmälningsformulär