Mål
Målet med den här temadagen är att förmedla kunskaper om ADHD, bakgrund och orsaker. Vi tar upp det som är speciellt för ADHD/ADD hos barn och vuxna och hur funktionsnedsättningarna kan utvecklas över tid. Vi får ta del av ny intressant forskning om ärftlighet. Under dagen berörs även beroendeproblematik och samsjuklighet hos unga och unga vuxna samt beteendestörningar hos barn och ungdomar med ADHD. Vi får förslag på bemötande och kunskaper om möjligheter till behandling och stöd.

Målgrupp
Dagen vänder sig till personal inom skola, vård och omsorg och till de som i sitt yrke arbetar med att hjälpa och stödja personer med ADHD. Alla andra intresserade är välkomna.

Ur innehållet

  • ADHD, bakgrund och orsaker
  • Hur vanligt är ADHD och hur ser det ut hos barn och vuxna?
  • Vad händer med de olika symptomen över tid?
  • Vad orsakar ADHD (arv och miljö)? Ny forskning om ärftlighet
  • ADHD, substansbruksyndrom och samsjuklighet
  • Beteendestörningar och utagerande hos barn och ungdomar med ADHD
  • Bemötande och möjligheter till behandling och stöd

Föreläsare
Charlotte Skoglund, M.D PhD Överläkare I Psykiatri Cereb Stockholm, Postdoc Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet.
Clara Hellner Gumpert, professor i barn & ungdomspsykiatri, verksamhetschef för Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet.

Dagen görs i samarbete med Attention Stockholm.

Datum och plats
Onsdag 22 februari kl. 09.30-16.00. Start klockan 09.00 med kaffe, registrering och smörgås. Adress är Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.

Pris
Ordinarie pris: 2369 kr inkl. moms (1895 exkl. moms). Medlem i Riksförbundet Attention: 1658 kr inkl. moms (1326 exkl. moms). Stödorganisationer: 1 person till medlemspris.

Erbjudande: 3 eller fler ordinarie betalande, 15% rabatt. (för att rabatten ska gälla, måste bokningen för samtliga deltagare göras på samma anmälningsformulär och ha samma faktureringsadress).

I avgiften ingår dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 8 februari och därefter är anmälande bindande. Observera att antalet platser är begränsat.

Anmälningsformulär