Mål
Målet med dagen är att du som pedagog ska få ökade kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete. Dagen ger kunskaper om de speciella svårigheter som kan uppstå i situationer när det finns barn/ungdomar med NPF-problematik i klassrummet. Hur kan man känna igen de olika diagnoserna? Hur ska vi bemöta dessa barn/ungdomar på bästa sätt? Vi får även ta del av praktiska exempel från två olika skolor.

Målgrupp
Dagen vänder sig till pedagogisk personal som arbetar i grundskolan skolår F-9. Alla andra intresserade är välkomna.

Ur innehållet

  • En översikt av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolmiljö
  • Förhållningssätt och bemötande – hur tolka barns/ungdomars beteende i skolan?
  • Anpassningar, inkludering och pedagogiska strategier
  • Samarbete med föräldrar
  • Hur gör man på Blommensbergsskolan för att undvika långtidsfrånvaro.
  • Hur Källbrinkskolan har arbetat med att NPF-säkra sin skola.

Föreläsare
Johanna Björk – pedagog, handledare och föreläsare. Arbetat många år inom BUP och skola.
Jenny Stanser – rektor på Blommensbergskolan
Emma Rosengren – rektor på särgymnasiet Foucault i Södertälje.
Joanna Lundin – NPF-pedagog i Fullersta RO, arbetat som HKK-lärare i 25 år, dipl. Coach, föreläsare.

Dagen genomförs i samarbete med Attention Stockholm.

Datum, tid och plats
Torsdagen den 23 mars 2017, klockan 09.30-16.00. Start klockan 09.00 med registrering, fika och smörgås. Adress är Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.

Pris
Ordinarie pris: 2369 kr inkl. moms (1895 exkl. moms). Medlem i Riksförbundet Attention: 1658 kr inkl. moms (1326 exkl. moms). Stödorganisationer: 1 person till medlemspris.

Erbjudande: 3 eller fler ordinarie betalande 15% rabatt på hela bokningen. (för att rabatten ska gälla, måste bokningen för samtliga deltagare göras på samma anmälningsformulär och ha samma faktureringsadress).

I avgiften ingår dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 9 mars och därefter är anmälan bindande. Observera att antalet platser är begränsat.

Anmälningsformulär