Mål
Målsättningen med dagen är att ge grundläggande kunskaper om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd, vad funktionsnedsättningarna innebär, hur de skiljer sig åt, speciella svårigheter och styrkor för de olika diagnoserna. Dessutom får vi en föreläsning av en person som delar med sig av sina egna erfarenheter av att ha NPF-diagnos.

Målgrupp
Dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skola, vård och omsorg och möter personer med NPF eller som vill eller behöver få bättre kunskaper inom området. Alla andra intresserade är välkomna.

Från tidigare kursdeltagare:
”En mycket bra dag, jag kommer att ta med mig många nya kunskaper till mitt arbete!”
”Fick en helt annan klarhet om NPF!”

Ur innehållet

  • Vad ingår i begreppet NPF – definitioner och kännetecken av olika diagnoser.
  • Förhållningssätt och bemötande
  • Kommunikation och socialt samspel
  • Strategier i vardagen
  • Kompensatoriska hjälpmedel
  • Egna erfarenheter av hur det är att leva med NPF.

Föreläsare
Brita Modig 
– leg. arbetsterapeut, med.kand och utbildare med mångårig erfarenhet av psykiatri och neuropsykiatri.
Anders Moberg – yrkesverksam och uppskattad föreläsare, berättar om hur det är att växa upp och att leva med NPF.

Datum, tid och plats
Onsdagen den 26 april klockan 09.30-16.00. Start klockan 09.00 med registrering, fika och smörgås. Adress är Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22, Karlstad.

Pris
Ordinarie pris: 2369 kr inkl. moms (1895 exkl. moms). Medlem i Riksförbundet Attention: 1658 kr inkl. moms (1326 exkl. moms). Stödorganisationer: 1 person till medlemspris.

Erbjudande: 3 eller fler ordinarie betalande 15% rabatt på hela bokningen. (för att rabatten ska gälla, måste bokningen för samtliga deltagare göras på samma anmälningsformulär och ha samma faktureringsadress).

I avgiften ingår dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 12 april och därefter är anmälan bindande. Observera att antalet platser är begränsat.

Anmälningsformulär