Mål
Målsättningen med dagen är att belysa situationen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autismspektrumtillstånd (ASD). Hur ser ADHD och ASD ut för barn från ett praktiskt och vardagligt perspektiv? Vi får en föreläsning från biträdande rektor på en högstadieskola, där man aktivt arbetar med att NPF-säkra sin verksamhet. Under dagen får vi även ta del av det material som tagits fram inom Attentions projekt ”Barns röst”.

Målgrupp
Dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam och möter barn/ungdomar upp till 17 år inom skola, vård och omsorg och som vill eller behöver få bättre kunskaper inom området. Alla andra intresserade är välkomna.

Från tidigare kursdeltagare:
”Allt var bra!! Bra genomgång, konkreta exempel på strategier och anpassningar, fina filmer”
”Jag tyckte hela dagen var toppen, mycket intressant och lärorikt!”

Ur innehållet

  • Hur yttrar sig ADHD och ASD (autismspektrumtillstånd) hos barn? Hur ser det ut för det specifika barnet?
  • Hur kan man göra för att hitta anpassade strategier som fungerar. Hur håller man fast vid de strategier som man har arbetat fram.
  • Hur kan man med små medel ”NPF-säkra” sin skola och göra stor skillnad för elever med NPF i skolan.
  • Projektledaren för Riksförbundet Attentions projekt ”Barns röst” berättar om projektets arbete för att barn med NPF ska bli mer delaktiga i det egna stödet.

Föreläsare
Karl Eder leg. psykolog och Fadi Lahdo leg. psykolog, med lång erfarenhet från neuropsykiatriska utredningar och från BUP, Eder& Lahdo- Byrå för modern psykologi.
Elinor Kennerö Tonner, biträdande rektor, åk 7-9, Källbrinksskolan.
Linnea Rosenberg, projektledaren för Riksförbundet Attentions projekt ”Barns röst” med stöd från Allmänna Arvsfonden.
Ellinore Johansson, som är 19 år och har ADD, OCD och ASD, berättar om sina upplevelser av vården.

Dagen görs i samarbete med Attention Stockholm.

Datum, tid och plats
Onsdagen den 29 mars 2017 klockan 09.30-16.00. Start 09.00 med kaffe och smörgås. Adress är ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Pris
Ordinarie pris: 2369 kr inkl. moms (1895 exkl. moms). Medlem i Riksförbundet Attention: 1658 kr inkl. moms (1326 exkl. moms). Stödorganisationer: 1 person till medlemspris.

Erbjudande: 3 eller fler ordinarie betalande, 15% rabatt på hela bokningen. (för att rabatten ska gälla, måste bokningen för samtliga deltagare göras på samma anmälningsformulär och ha samma faktureringsadress).

I avgiften ingår dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 15 mars och därefter är anmälan bindande. Observera att antalet platser är begränsat.

Anmälningsformulär