Kontaktuppgifter till oss

Öppna kurser

Ansvarig Gunilla Simonsson, 08-120 488 31
gunilla.simonsson@attention-riks.se

Kursanmälningar Pia Trollestad, 08-120 488 08
pia.trollestad@attention-riks.se

Bokning av uppdragsutbildningar, föreläsningar

Ansvarig Marie Adolfsson, 08-120 488 32
marie.adolfsson@attention-riks.se

Föreläsare

Marie Adolfsson marie.adolfsson@attention-riks.se
Anders Moberg anders.moberg@attention-riks.se

Ekonomi

Pia Trollestad, 08-120 488 08
pia.trollestad@attention-riks.se