Vi är Riksförbundet Attentions utbildningscenter och ett av Sveriges största utbildningsföretag med inriktning mot neuropsykiatri samt andra psykiatriska tillstånd. Eftersom vi är en del av medlemsorganisationen Attention har vi en unik kunskap om vilka behov som finns hos personer med funktionsnedsättningar och som också ligger till grund för våra kurser och utbildningar. Vi utbildar anställda, beslutsfattare och alla andra som behöver mer kunskaper inom området.

Vi förmedlar kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, ASD (diagnoser inom autismspektrat), Tourettes syndrom, kommunikationsstörningar (störd språkutveckling), specifika inlärningssvårigheter (lässvårigheter, skrivsvårigheter, räknesvårigheter), intellektuella funktionsnedsättningar (psykisk utvecklingsstörning). Se anpassad uppdragsutbildning nedan.

Våra utbildningar kombinerar teori och praktik och våra föreläsare är erfarna läkare, psykologer, specialpedagoger och arbetsterapeuter samt personer med egna funktionsnedsättningar.

Vi erbjuder öppna kurser och uppdragsutbildningar i hela landet – från korta föreläsningar till längre utbildningar.

Tillsammans med dig löser vi ditt utbildningsbehov. Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att diskutera en utbildningsinsats.

Öppna kurser

Anpassad uppdragsutbildning

Kontaktuppgifter till oss