Mål
I samarbete med Riksförbundet Attentions projekt ”ADHD på jobbet” bjuder vi in till en temadag om ADHD i arbetslivet med underrubriken “Hur personer med ADHD kan bidra till en bättre arbetsplats”. Målet med dagen är att förmedla kunskaper och praktiska exempel som kan bidra till att öka mångfaldsarbetet och möjligheterna till inkludering.

Målgrupp
Dagen vänder sig till personal som SIUS-konsulenter, arbetsförmedlare eller som arbetar inom andra stödfunktioner. Dagen vänder sig även till chefer, ledare och HR-personal inom organisationer som arbetar med CSR, inkludering och mångfald, eller som för avsikt att inleda ett sådant arbete. Alla andra intresserade är välkomna.

Ur innehållet

  • ADHD – en introduktion och film
  • Så kan du jobba med IPS och metodiskt stöd ut i arbetslivet för personer med adhd.
  • Sveriges HR-förening berättar om sitt arbete med att skapa hållbara arbetsplatser.
  • Projektledaren för Riksförbundet Attentions projekt ”ADHD på jobbet” berättar om arbetet i projektet.
  • Arbetsförmedlingen berättar om stödinsatser som arbetsgivare kan ta del av.
  • Praktiska erfarenheter från arbetsgivare som har anställda med ADHD på sin arbetsplats.

Föreläsare
Brita Modig
– arbetskonsulent, med.kand och utbildare.
Linn Wänerstam – arbetskonsulent och utbildare Misa Kompetens.
Maria Peterson – projektledare ”ADHD på jobbet”, Riksförbundet Attention.
Manne Didehvar – generalsekreterare Sveriges HR-förening.
Mattias Eilola – sakkunnig i arbetslivsinriktad rehabilitering på Arbetsförmedlingen.
Mikaela Dufwa – Vd Omnia Assistans.
Eva Rönnberg – Vd, Elisabet Carlsson, geovetare, Geoveta AB.

Datum och plats
Onsdagen den 17 maj kl. 09.00-16.00. Start klockan 08.30 med fika, registrering och smörgås. Adress är Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.

Pris
Ordinarie pris: 2369 kr inkl. moms (1895 exkl. moms). Medlem i Riksförbundet Attention: 1658 kr inkl. moms (1326 exkl. moms). Stödorganisationer: 1 person till medlemspris.

Erbjudande: 3 eller fler ordinarie betalande, 15% rabatt. (för att rabatten ska gälla, måste bokningen för samtliga deltagare göras på samma anmälningsformulär och ha samma faktureringsadress).

I avgiften ingår dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 9 maj och därefter är anmälande bindande. Observera att antalet platser är begränsat.

Anmälningsformulär