Mål:
Målsättningen med dagen är att ge en ökad kunskap om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som ADHD, autism (Aspergers syndrom) m.fl. inom äldreomsorgen. Funktionsnedsättningarna försvinner inte med åldern och det finns många av de äldre som också är odiagnostiserade. Vi behöver därför ha kunskap om både åldrande och psykisk ohälsa när vi arbetar inom äldreomsorgen och motsvarande verksamheter.

Målgrupp:
Dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom vård och omsorg och möter äldre personer med NPF eller som vill eller behöver få bättre kunskaper inom området.

Ur innehållet:

  • Vad ingår i begreppet NPF
    – definitioner och kännetecken av olika diagnoser.
  • Aktuell forskning på NPF-området.
  • Mellan äldreomsorg och psykiatri – behov som utmanar
  • Taina Lehtonen förmedlar resultat från sin avhandling om äldre och ADHD.
  • Bemötande av äldre personer med NPF, praktiska råd och exempel.

Föreläsare:

Brita Modig, leg arbetsterapeut och utbildningsledare från Attention Utbildning

Marit Grönberg Eskel, handläggare från Sveriges kommuner och landsting

Taina Lehtonen, psykolog och specialist i neuropsykologi

Torild Ibsen, anhörigkonsulent och Lena Gesteby, LSS-handläggare från Ludvika kommun.

Dagen görs i samarbete med Attention Dalarna.

Datum och plats:
Torsdagen den 10 mars, kl 09.30–16.00. Start 09.00 med kaffe och smörgås.
Adress är Galaxen konferens, Jussi Björlings väg 25, Borlänge.

Pris:
Kursavgiften är 1850 kr (2312 inkl. moms). Attentions medlemspris 1400 kr inkl. moms. Stödorganisationer har tillgång till en plats för medlemspris. I avgiften ingår dokumentation, deltagarintyg, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Erbjudande: Kom 3 personer eller fler till ordinarie pris och få 15% rabatt! För att rabatten ska gälla måste bokningen göras gemensamt och med samma faktureringsadress.

Sista anmälningsdag:
Sista anmälningsdag är den 25 februari och därefter är anmälan bindande.