Välkommen till kurs i augusti!

Börja hösten med en kurs om NPF! I höstprogrammet har vi tre kurser redan i augusti: En för pedagoger i grundskolan, en dag med den populära metoden Lösningsfokuserat förhållningssätt och NPF och en dag om unga vuxna med NPF!

Missa inte att sista anmälningsdatum är redan i början av augusti.

15/8 NPF för pedagoger i grundskolanSista anmälan den 1 augusti.

23/8 Lösningsfokuserat förhållningssätt och NPFSista anmälan den 1 augusti.

31/8 Unga vuxna med ADHD och ASD (autismspektrumtillstånd)Sista anmälan den 2 augusti.

Välkommen!