Välkommen till kursprogrammet hösten 2017!

Höstens kursprogram är nu klart, även om fler kurser kan tillkomma senare. Vi har flera nya kursdagar, bland annat en kursdag med temat ”Idrott och NPF”, en dag om ”Nätet och NPF” och en ”Fördjupningskurs i Lösningsfokuserat förhållningssätt och NPF”.

Vi börjar redan den 15 augusti med en kursdag för pedagoger i grundskolan. Den 23 augusti hålls den första kursen i Lösningsfokuserat förhållningssätt och NPF och den 31 augusti återkommer vi med temat Unga vuxna med NPF, där tre ungdomar själva föreläser.

Varmt välkommen!