Välkommen till kursprogrammet för 2018!

posted in: Uncategorized | 0

2018 års kursprogram är nu klart!

Vi börjar redan den 20 februari med en grundkurs i Stockholm som sedan även kommer till Göteborg den 1 mars. Vill du efter det ha ännu mer kunskap så kommer under maj månad även en fördjupningskurs i dessa städer. Den 14 mars hålls i Malmö en kurs om Idrott och NPF och den 11 april en kurs om rätt stöd till arbete vid NPF i Sollentuna.

I höst återkommer bland annat den populära temadagen om lösningsfokuserat förhållningssätt, en kurs till dig som skolpersonal och även temadagen “Barn med NPF”.
Varmt välkommen!