Välkommen till kursprogrammet våren 2017!

Vi kan nu presentera kursprogrammet för våren 2017! Nyheter i vårens program är en Temadag om NPF och anhörigstöd, en Temadag för personal inom grundskolan samt en Temadag med inriktning mot ADHD på jobbet. Vi har även nya föreläsare i Temadagen om ADHD och vi återkommer med kursen Temadag om autismspektrumtillstånd.

Aktuellt kursprogram finner du här nedan. Vill du få samtliga inbjudningar till våra kurser kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev här på sidan.

Välkommen!

Vårens kursprogram 2017