Kurs för pedagoger i grundskolan den 15 augusti!

Den 15 augusti kan vi erbjuda en kursdag som vänder sig till pedagoger i grundskolan. Inför skolstarten kan vi erbjuda en kursdag som tar upp de speciella förutsättningar som finns när det finns elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i klasserna.

För mer information och anmälan:

NPF i grundskolan för pedagoger