Vi erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt andra närliggande psykiatriska diagnoser. Vi kommer ut till er och utbildar hela/delar av personalen utifrån era specifika behov.
Bland våra beställare finns både skolor, kommuner, vårdgivare, privata företag, organisationer, arbetsförmedling, kriminalvård och socialtjänst.

Våra föreläsare består både av professionella utbildare som läkare, sjuksköterskor, psykologer, specialpedagoger och arbetsterapeuter samt personer med egna erfarenheter av funktionsnedsättningar. Detta ger utbildningarna en unik blandning av teoretiska kunskaper och praktisk tillämpning. Attention Utbildning kan ansvara för delar eller hela arrangemang och vårt kontaktnät sträcker sig över hela landet.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera just era utbildningsbehov.

Kontakt och mer information

Marie Adolfsson
marie.adolfsson@attention.se