Vi erbjuder utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt andra psykiatriska tillstånd för personal inom skola, vård och omsorg. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, vårdföretag, organisationer, arbetsförmedlingar, kriminalvården, socialtjänsten, skolor med flera.

Genom att representera både professionella utbildare som läkare, sjuksköterskor, psykologer, specialpedagoger och arbetsterapeuter samt personer med egna erfarenheter av funktionsnedsättningar, ger utbildningarna en unik blandning av teoretiska kunskaper och praktisk tillämpning. Vi skräddarsyr föreläsningar och utbildningar utformade efter varje arbetsplats behov och önskemål. Attention Utbildning kan ansvara för delar eller hela arrangemang och vårt kontaktnät sträcker sig över hela landet.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera just ert utbildningsbehov.

Grundutbildning om NPF

 • Grundutbildning om NPF allmän.
 • Grundutbildning om NPF för skolan.
 • Anpassad Grundutbildning om NPF för en personalgrupp, t.ex. inom socialtjänst, arbetsförmedling.
 • Handledning.

Utbildning om olika NPF-diagnoser

 • ADHD.
 • ASD (Autism Spectrum Disorder).
 • Tics (Tourettes syndrom, motoriska/verbala tics).
 • Kommunikationsstörningar (störd språkutveckling, stamning).
 • Specifika inlärningssvårigheter (lässvårigheter, skrivsvårigheter, räknesvårigheter).
 • Intellektuella funktionsnedsättningar (psykisk utvecklingsstörning).
 • Motoriska störningar.

Exempel på utbildningsinsatser

 • Nyheter inom DSM-5.
 • Aktuell forskning.
 • ADHD och beroendepro-
  blematik.
 • ADHD och bipolaritet.
 • NPF och ätstörningar.
 • NPF och psykisk ohälsa hos äldre.
 • Struktur och stöd för personer med NPF.
 • Tjejer/kvinnor (genusperspektiv) med NPF.
 • Rätt stöd till arbete för personer med NPF.
 • Hemmasittare/problematisk skolfrånvaro.
 • Utredning och diagnostik.
 • Bemötande och kommunikation.
 • Utåtagerande beteende, impuls-
  kontroll, uppförandestörning.
 • Tvångssyndrom.
 • Schizofrenispektrumsyndrom.
 • Personlighetssyndrom (borderline, antisocial).
 • Bipolärt syndrom.
 • Depressiva syndrom.
 • Ångestsyndrom (social fobi, paniksyndrom).
 • Ätstörningar.
 • Substansrelaterade syndrom
 • Kognitiva hjälpmedel.
 • Ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
 • Vård- och stödsamordning (Case Management).

Kontakt och mer information

Marie Adolfsson, ansvarig uppdragsutbildningar
marie.adolfsson@attention-riks.se, 08-120 488 32