Målsättning
Målsättningen med den här dagen är att ge grundläggande kunskaper om vad som ryms inom begreppet autismspektrumtillstånd och vad som är specifikt för funktionsnedsättningarna inom det här området. Förändringen i diagnosmanualen DSM-5 tas upp. Kommunikation, socialt samspel och bemötande är andra delar som ingår. Dagen avslutas med att Jennifer Butts med diagnosen Aspergers syndrom berättar hur det är leva med den diagnosen.

Målgrupp
Vi vänder oss till dig som är yrkesverksam inom skola, vård och omsorg och som möter personer med autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom i ditt arbete och som vill eller behöver ha bättre kunskaper inom området. Alla andra intresserade är välkomna.

Från tidigare kursdeltagare:
”Mycket bra och matnyttig information om autismspektrumtillstånd.”
”Många bra exempel från verkligheten av Jennifer!”

Ur innehållet

  • Vad ingår i begreppet autismspektrumtillstånd.
  • Nya diagnoskriterier inom DSM-5 och ny forskning på området.
  • Speciella svårigheter och möjligheter.
  • Kommunikation och socialt samspel.
  • Tjejer/killar
  • Förhållningssätt och bemötande.
  • Egna erfarenheter av hur det är att leva med Aspergers syndrom.

Föreläsare
Hannah R. Jakobsson
, leg psykolog. Arbetar med utredning, handledning och utbildning inom neuropsykiatri på Cereb AB.
Jennifer Butts, egna erfarenheter av Asperger syndrom.

Dagens görs i samarbete med Attention Stockholm.

Datum och plats
Torsdag 16 februari 2017 kl. 09.30-16.00. Start klockan 09.00 med kaffe, registrering och smörgås. Adress är Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.

Pris
Ordinarie pris: 2369 kr inkl. moms (1895 exkl. moms). Medlem i Riksförbundet Attention: 1658 kr inkl. moms (1326 exkl. moms). Stödorganisationer: 1 person till medlemspris.

Erbjudande: 3 eller fler ordinarie betalande, 15% rabatt. (för att rabatten ska gälla, måste bokningen för samtliga deltagare göras på samma anmälningsformulär och ha samma faktureringsadress).

I avgiften ingår dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 2 februari och därefter är anmälan bindande. Observera att antalet platser är begränsat.

Anmälningsformulär