Mål
Målsättningen med dagen är att ge fördjupade kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD och autismspektrumtillstånd. Kursen belyser aktuella förändringar inom NPF-området och redogör för relevant forskning. Under dagen ges några exempel på hur man kan arbeta med olika problembeteenden.

Målgrupp
Dagen vänder sig framförallt till dig som arbetar inom vård och omsorg och möter personer med NPF i ditt arbete och som har grundläggande kunskaper inom området. Kursdagen lämpar sig väl för dig som t.ex. har gått Grundkurs om NPF hos Attention Utbildning eller jobbar inom psykiatri, elevhälsa eller socialtjänst. Alla andra intresserade är även välkomna.

Från tidigare kursdeltagare:
”Rickard var en mycket bra föreläsare – lugn, saklig och tydlig. ”Beundransvärt kunnig”,
”Mycket intressant kunskap och kursledaren höll intresset på topp!”

Ur innehållet:

  • NPF – hur kan det yttra sig utifrån faktorer som diagnos, miljö, ålder och kön?
  • DSM-5
  • Aktuell forskning
  • Utredning – hur går det till och vad är viktigt att tänka på vid diagnostisering?
  • Bemötande och förhållningssätt vid olika problembeteenden – konkreta exempel
  • Behandling
  • Samsjuklighet – hur ser man och arbetar med NPF vid annan psykisk ohälsa?

Kursledare
Rickard Ahlberg
– leg. psykolog, doktorand. Arbetar kliniskt i ett neuropsykiatriskt utredningsteam vid Beroendecentrum i Örebro. Forskar om utredning och diagnostik av AD/HD, exekutiva funktioner, och läs- och skrivsvårigheter vid Psykiatriskt Forsknings Centrum (PFC) i Örebro samt arbetar som föreläsare. Har tidigare jobbat på LVU- och LVM-hem inom SiS.

Kursen görs i samarbete med Attention Malmö.

Datum, tid och plats
Torsdag 20 april 2017, klockan 09.30-16.00. Start 09.00 med kaffe och smörgås.
Adress är St Gertruds konferens, Östergatan 7b, Malmö.

Pris
Ordinarie pris: 2369 kr inkl. moms (1895 exkl. moms). Medlem i Riksförbundet Attention: 1658 kr inkl. moms (1326 exkl. moms). Stödorganisationer: 1 person till medlemspris.

Erbjudande: 3 eller fler ordinarie betalande, 15% rabatt på hela bokningen. (för att rabatten ska gälla, måste bokningen för samtliga deltagare göras på samma anmälningsformulär och ha samma faktureringsadress).

I avgiften ingår dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 12 april och därefter är anmälan bindande. Observera att antalet platser är begränsat.

Anmälningsformulär