20/4 Fördjupningskurs Malmö

Mål Målsättningen med dagen är att ge fördjupade kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD och autismspektrumtillstånd. Kursen belyser aktuella förändringar inom NPF-området och redogör för relevant forskning. Under dagen ges några exempel på hur man kan arbeta med olika … Fortsätt läsa 20/4 Fördjupningskurs Malmö