Anmälan till digital temakväll 26 maj - Hur får man skolan att fungera i dessa Coronatider