Till informationssidan för NPF-forum

Socialarbetarens dubbla uppdrag – att stödja och utöva makt

Bo Hejlskov Elvén – psykolog, föreläsare och författare

Bo Hejlskov Elvén föreläser runt om i världen om lågaffektivt bemötande. Här på NPF forum kommer han att lyfta dilemmat som många socionomer inom socialtjänsten möter, det dubbla uppdraget.  Socialförvaltningen är en väldigt speciell konstruktion. Den har två uppdrag: Att stödja och att utöva makt. Som socionom i socialförvaltningen har man alltid tvingats väga de olika uppdragen mot varandra. När ska vi fokusera på att stödja, och när ska vi ta på oss myndighetsrollen och kanske till och med använda de tvångsverktyg som alltid funnits kring barn som far illa? Att väga dessa två mot varandra är bland det svåraste och viktigaste som finns i offentlig förvaltning och om det kommer Bo Hejlskov Elvén inledningstala om och därefter kommer ett panelsamtal genomföras med Familjelyftets projektledare Elisabeth Gunnars från Riksförbundet Attention och Carita Eriksson, medlem i Attention.

Från duktig flicka till utbränd kvinnaADHD hos flickor och kvinnor

Charlotte Skoglund – SMART psykiatri

Lotta Borg Skoglund är läkare och specialist i psykiatri och allmänmedicin och en av grundarna till SMART psykiatri. Hon har lång klinisk erfarenhet av komplex neuropsykiatrisk utredning och behandling. ADHD kan ta sig mycket olika uttryck utifrån biologiska skillnader mellan könen och tyvärr är kunskapen fortfarande skrämmande låg när det gäller flickors och kvinnors unika utmaningar. Vi missar flickorna med ADHD när vi letar efter symtom som är vanligare hos pojkar. Flickor och unga kvinnor får inte heller lika effektiv behandling eftersom de flesta läkemedelsstudier på preparat och doser är gjorda på pojkar och män.

Forskning pågår

Professor Sven Bölte och Tatja Hirvikoski – samtalsledare Anki Sandberg

Sven Bölte är föreståndare för KIND, som är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på karolinska institutet. Förutom forskning så bedriver KIND undervisning samt utveckling av bl.a diagnostiska instrument.

Tatja Hirvikoski har arbetat med forskning, klinik och utbildning om neurospsykiatriska funktionsnedsättningar hos vuxna. Hon arbetar som som FoU-chef vid Habilitering & Hjälpmedel och har sin forskningsanknytning till till Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, KINDdär hon leder forskningsgruppen KIND Hirvikoski.

Att växa upp och leva med NPF

Tove Lundin – Hjärnkollambassadör

Tove Lundin, är utbildad journalist och hjärnkollambassadör och berättar om hur det var att växa upp med en osynlig funktionsnedsättning, och att sedan få diagnosen som vuxen. Om hur det kan vara att vara tjej med adhd, och känna att man måste hålla allt inom sig. Hon berättar i sina föreläsningar om vilka hjälpmedel, förhållningssätt och verktyg som hjälper henne i vardagen och i arbetet. Men också om fördelarna med sin adhd. Och om vikten att bli tagen på allvar, även när smärtan inte har en förklaring. Tove har även skrivit en bok som heter ”Handbok för psykon” som innehåller både information och råd till såväl drabbade och anhöriga som de som i sitt yrke möter personer som lider av psykisk ohälsa.

Attentions arvsfondsprojekt ”Trots allt”

Eric Donell – Vice ordförande i Attention

Eric Donell kommer tillsamman med projektet verkar för att stärka familjer med barn med trotsproble­matik och utåtagerande beteende samt att därigenom bryta det stigma som ofta är förknippat med detta beteende.

Åldras och må bra

Ida Malm – projektledare NSPH

Ida Malm är projektledare på Nationell Samverkan för Psykisk hälsa (NSPH), med projektet åldras och må bra. Verkligheten idag är att många äldre kämpar med psykisk ohälsa utan att få rätt diagnos, stöd och behandling. De går helt enkelt oupptäckta av samhällets stödfunktioner. Målet med Åldras och må bra är att minska fördomar och bidra till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre samt att stärka målgruppens möjligheter till inflytande i samhället. Projektet kommer även att skapa dialog med vård och omsorg samt skapa kunskapsunderlag för hur samhällets stöd för äldre med psykisk ohälsa kan utvecklas.

Attentions arvsfondsprojekt ”Familjelyftet”

Elisabeth Gunnars – projektledare för Familjelyftet

Syftet med projektet är bland annat att stärka föräldrar med egen neuropsykiatrisk diagnos i deras föräldraskap och i deras möten med socialtjänsten.

Se kraften – arbetsplatser öppna för mångfald

I en paneldebatt medverkar Diskrimineringsombudsmannen – DO, Åsa Edman Källströmer, VD, TNG Group AB+ Olof Ambjörn, ombudsman Vision, för att samtala om våra arbetsplatser.