Till informationssidan för NPF-forum

Mötesplatsen för kunskapsutbyte om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

(Obs! Tiderna för föreläsningarna är preliminära och kan komma att ändras!)

Torsdag 23 april

08.30 – 10.00 Kaffe och inregistrering, utställningsbesök
10.00 – 10.10 Invigning och välkomsthälsning
10.10 – 11.00 Lågaffektivt bemötande – vikten av tidiga insatser, Bo Hejlskov Elvén, psykolog, föreläsare och författare
11.10 – 11.20 Bensträckare
11.20 – 11.50 Panelsamtal om tidiga insatser; Bo Hejlskov Elvén, psykolog, föreläsare och författare, Fredrik Hjulström Akademikerförbundet SSR, Carita Eriksson medlem Attention och Elisabeth Gunnars, projektledare Riksförbundet Attention
11.50 – 13.00 LUNCH
13.00 – 13.45 Forskning pågår; Sven Bölte, professor och chef för Kind och Tatja Hirvikoski, docent vid Kind, samtalsledare Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention
13.50 – 14.30 Åldras och må bra, Ida Malm, projektledare för NSPHs projekt Åldras och må bra
14.30 – 15.00 Kaffe
15.00 – 15.40 Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö
15.45 – 16.30 Oj, vad hände nu, Eric Donell, föreläsare och sakkunnig och Klara Cederqvist projektledare för Attentions arvsfondsprojekt ”Trots allt”

Fredag 24 april

08.30 – 09.00 Kaffe
09.00 – 09.40 Se kraften – arbetsplatser öppna för mångfald, medverkande Olle Andersson Brynja, utredare, DO, Åsa Edman Källströmer, VD, TNG Group AB, Olof Ambjörn, ombudsman Vision
09.45 – 10.20 Placerade barn, HVB, NPF säker, Humana
10.20 – 10.50 Kaffe
10.50 – 11.30 En nationell strategi för anhörigstöd, NKA, beslutsfattare Ritva och Anki Sandberg
11.30 – 12.10 Att växa upp och leva med NPF, Tove Lundin, journalist och Hjärnkollambassadör
12.10 – 13.20 Lunch
13.20 – 14.00 Från duktig flicka till utbränd kvinna – Charlotte Skoglund, SMART psykiatri ADHD hos flickor och kvinnor.
14.00 – 14.40 Vård- och insatsprogram ADHD, Ing-Maria Wieselgren, psykiatrisamordnare SKL
14.40 – 15.10 Kaffe
15.10 – 15.40 Att vända svårigheter till möjligheter, Leneh, singer songwriter
15.40 Slutord och avtackning

 

Informativ utställning

Morgon och kväll samt på raster och lediga stunder kan du dessutom besöka utställningen och få veta mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.