ABILIA AB

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

DYSLEXIFÖRBUNDET

FAMILJELYFTET, RIKSFÖRBUNDET ATTENTION

FRÄMJA AB

GOTHIA FORTBILDNING

RIKSFÖRBUNDET HJÄRNKOLL

HUMANA

INSIDE TEAM

IRIS HADAR AB

 

KIND – Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet

MISA AB

MODIGO

NATUR & KULTUR (NoK)

NEW NORDIC – EYE Q

NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga 

NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

PHONAK – Sonova Nordic AB

PSYKOLOGPARTNERS

RIKSFÖRBUNDET ATTENTION

SLEEPIFY AB

STIFTELSEN FRYSHUSET, Fryshuset Gymnasium

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN

TROTS ALLT! RIKSFÖRBUNDET ATTENTION


UTREDNINGSKOMPANIET

VILJAN AB

 

ÄDELFORS FOLKHÖGSKOLA